मध्यरा’त्री सु’नेच्या खोलीतून येणारा आ’वाज ऐकून सा’सऱ्याने उघडला दरवाजा तर तो पाहून झाला दं’ग, कारण सू’न दो’न त’रुण मु’लांसो’बत….

मध्यरा’त्री सु’नेच्या खोलीतून येणारा आ’वाज ऐकून सा’सऱ्याने उघडला दरवाजा तर तो पाहून झाला दं’ग, कारण सू’न दो’न त’रुण मु’लांसो’बत….

आजच्या युगात गु’न्हे’गा’रीचे प्रमाण इतके वाढले आहे की लोकांमध्ये आता प्र’चं’ड भी’ती निर्माण झाली आहे. कोणावरही वि’श्वास ठेवता येत नाही कारण सध्याची वेळ खूप वा’ईट बनली आहे. याआधी कधीच न ऐकलेल्या बा’तम्या आजकाल समोर येत आहेत. अशीच एक ल’ज्जास्पद बा’तमी उत्तर प्रदेश मधून समोर आली आहे.

उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर येथून मंगळवारी रात्री एका सा’सऱ्याने आपल्या सु’नेला दोन मु’लांसो’बत आ’क्षेपा’र्ह स्थितीत रं’गे’हा’थ प’कडले, अशी ध-क्कादा’यक घटना उ’घडकी’स आली आहे. हे प्र’करण गोरखपूरच्या श्यामदेउरवान पो’ लि’स स्टे श’न परिसरातील गुलरिहा भागातील एका खेड्यांशी सं’बं’धित आहे जिथे एक सासरा मंगळवारी रात्री आपल्या घरी एकटा होता तेव्हा त्याला आपल्या सु’नेच्या खो’लीतून वि’चि’त्र आवाज येऊ लागला.

जेव्हा सा’सऱ्याला शं’का आली तेव्हा त्याने गावातील इतर लोकांनाही बोलावले आणि मग खोलीचा दरवाजा उघडला तेव्हा सर्वांनाच ध-क्का ब’सला. येथे दोन मु’ले या सु’नेसोबत आ’क्षेपा’र्ह स्थितीत होते.

यानंतर ग्रामस्थांनी दोन्ही तरुणांना रं’गे’हा’थ प’कडले आणि जो’रदार मा’ रहा’ण केली आणि मग पो’ लिसां’ना बोलावून दोघानाही पो ‘लिसां’च्या स्वा’धीन केले गेले. पो’ लिसां’नी यातील एका तरूणाकडून चा’ कूही ज’प्त केला आहे.

गुलरिहा परिसरातील खेड्यात राहणाऱ्या सा’सऱ्याने या सुनेच्या चा’रि’त्र्या’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि गावातील मु’लांसो’बत तिचे अ’वै’ध सं’ बंध असल्याचे पो ‘लिसां’ना सांगितले. सध्या पो’ लिसां’नीही त्याचा त’पास सुरू केला असून हे प्रकरण परिसरात बरीच चर्चा बनवत आहे.

अमर उजालाच्या बातमीनुसार, सासरच्यांनी पो’लिसा’त तक्रार दिली आहे की, घरातील सु’नेचे गावातील दोन त’रुणांशी अ’वै’ध सं’ बं’ध आहेत आणि सा’सऱ्या’ने रं’गेहाथ प’कड’ल्यावर यातील एका तरुणाने सा’सऱ्याव’र ह’ ल्ला देखील पण सा’सर्याने आ’रडा आ’रोड केल्यानंतर ग्रामस्थ जमा झाले. सास-यानेही या तरूणास जि’वे मा’ रण्याची ध’मकी दिली आहे.

जेव्हा गावकऱ्यांनी दोन्ही तरुणांना रं’गेहाथ प’कडले, त्यावेळी एका तरूणाने चा’ कूने ह- ल्ला करुन पळून जाण्याचा प्रयत्नही केला. पण मोठ्या संख्येने जमा झालेल्या ग्रामस्थांनी त्यांच्या मुसक्या आवळल्या. त्यानंतर चि’डलेल्या ग्रामस्थांनी ति’घांनाही बे’दम मा’ रहा’ण केली. सध्या पो’ लिसां’नी दोघा तरुणांना अ’ ट’क केली असून पुढील त’पास सुरू आहे.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.