मराठी सिनेसृष्टी पुन्हा हा’द र’ली ! ‘फ’त्तेशि’कस्त’चा ‘मा’वळा’ आणि ‘मुळशी पॅटर्न’ मधील अभिनेत्याच को’रो’नामुळे नि’ध’न…

मराठी सिनेसृष्टी पुन्हा हा’द र’ली ! ‘फ’त्तेशि’कस्त’चा ‘मा’वळा’ आणि ‘मुळशी पॅटर्न’ मधील अभिनेत्याच को’रो’नामुळे नि’ध’न…

फर्जंद आणि फ’त्तेशि’कस्त ह्या दोन सिनेमांना कोणत्याही ओळखीची गरज नाही. हे दोन्ही सिनेमा मराठी ‘मना’वर अक्षरशः राज्य करत आहेत. त्याचसोबत मु’ळशी पॅ’टर्न हा सिनेमा देखील, सर्वांच्या आवडीचा आहे. मात्र, ह्या दोन्ही वेगवेगळ्या सिनेमांमध्ये काम करणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या अभिनेत्यांचे को’रो’ नामुळे नि’ धन झाले आहे. त्यांच्या मृ’ त्यूने संपूर्ण मराठी सिनेसृष्टी पुन्हा एकदा हा’दर ली आहे.

को’ रो’नाने देशभरात पुन्हा एकदा डो’कं व’र काढलं आहे आणि को’ रो’नाची ही दु’सरी ला’ट अतिशय वि’ ध्वंस’क अशी ठरत आहे. दररोज ला’खोच्या घरा’त लोक या वि’ षा’णूच्या वि’ळ ख्यात अ’डक त आहेत आणि शे’कडो’ने लोक मृ’त्यु मु’खी प’डत आहेत.

अनेक लोक या वि’ षा’णूला ब’ ळी प’डत आहेत. काही दिवसांपूर्वी स्नेहा वा’0 हिच्या व’डिलांचे देखील को’ रो’नामुळे नि’ध’न झाले होते. त्याच बरोबर, बऱ्याच अभिनेत्यांचा कुटुंबियांना को’ रो’ नाची ला’ ग’ण होत आहे आणि त्यापैकी बऱ्याच जणांनी आपले प्रा’ ण देखील ग’मा’व’ले आहेत.

स’गळीकडेच दुःख’द बा’त’म्यांचे व’र्चस्व आहे, आणि त्यामुळे सतत दुःख’द वा’ता’व’र’ण आहे. मराठी सिनेसृष्टीवर को’ रो’नाचे भी’ ष’ण सा’वट प’स’र’लेले दि’सून येत आहे. को’ रो’नाच्या या दुस’ऱ्या ला’टेत अनेक कलाकारांनी सुध्दा आपला जी’ व ग’माव’ला आहे.

‘फत्तेशिकस्त’ आणि ‘फर्जंद’ सारख्या मराठी मनावर राज्य करणाऱ्या चित्रपटांत झळकलेले अभिनेते नवनाथ गायकवाड (Navnath Gaikwad) हे सुद्धा को’ रो’ना वि’षा’णू’ला ब’ळी प’डले आहेत. को’ रो’नाची ला’गण झाल्याने रु’ग्णा’ल’यात त्यांच्यावर उ’प’चा’र सुरु असताना त्यांचा मृ ‘त्यू झाला.

फत्तेशिकस्त’चे लेखक-दिग्दर्शक-अभिनेते दिग्पाल लांजेकर यांनी आपल्या सो’शल मी’डियाच्या अ’काऊं’ट वरुन नवनाथ गायकवाड ह्यांच्या मृ’ त्यूची माहिती देत व तनवनाथ ह्यांचा फोटो शे’अर करत एक पो’स्ट लिहली आहे.

‘फर्जंद आणि फत्तेशिकस्त मध्ये काम केलेल्या नवनाथ गायकवाड या एका अत्यंत गुणी आणि मेहनती कलाकाराचे को’ रो’नामुळे दुःख’द नि’ध’न झाले. त्याच्या आ’ त्म्या’स स’द्गती ला’भो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना..’, असे आपल्या पो’स्टमध्ये लिहत लांजेकर ह्यांनी लिहले आहे.

‘मुळशी पॅटर्न’च्या अभिनेत्याचे देखील काही दिवसांपूर्वी झाले नि’धन.
देशभरात सध्या को’ रो’नानं थै’मा’न घातलं आहे. तर देशात आणि राज्यात ऑ’क्सि ज’नच्या अ’भा’वी अनेक को’रो’ना रु’ग्णांचा जी’व जा’तोय. अशात क’लाकारांच्या जा’ण्याने मराठी चित्रपटसृष्टीवरदेखील अ’त्यंत शो’का क’ळा पस’रली आहे. काहीच दिवसांपूर्वी मराठी अभिनेते अमोल धावडे (Amol Dhavade) ह्यांचं को’ रो’नाच्या आ’जा’रामुळे नि’ध’न झालं होतं.

अवघ्या १५ दिवसात झालेल्या को’ रो’ना सं’क्रम’णानं’ त्यांचा मृ’त्यू झाला होता. अभिनेते दिग्दर्शक अभिनेते प्रवीण तरडे ह्यांनी फे’सबु’क पो’स्ट शे’अर करत या दुःख’द बाबीवि षयी माहिती दिली होती. अभिनेते अमोल धावडे हे प्रवीण तरडे यांचे जवळचे मित्र होते.

‘दे’ऊळबं’द’ , ‘मुळशी पॅ’टर्न’ या चित्रपटांमध्ये देखील ते झ”ळकले होते. तर प्रवीण तरडे ह्यांचा आगा मी चित्रपट ‘सरसेनापती हंबीरराव’ या चित्रपटातदेखील त्यांची महत्वाची भूमिका असल्याची माहिती दिली होती. काहीच दिवसांत अश्या प्रकारे मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये अनेक कलाकारांचा को’ रो’नामुळे मृ’ त्युमु’खी प’ डल्यामुळे, स’गळीकडेच शो’कक’ळा प’सर’ली आहे.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.